26 November, 2010

EyUkK..d!SGuStInG....

IsH bRu bPe aRY TaKk BuKAk dA MCm2 BErlaKU..
cIcAk kaWen 4..UlAr beTEL0r dA sEpUlUh BijIk DA...
BeRhABuK,.,.,.PEnOh sAmpAh(CoMeNt2 yg taKk BeZ Aq NakK BAcE)...
aSl DyEoRg DeNgKI? JeLez? hURm...BElOG AQ...
So aq pUNyE fAsaL lArH ma0 TulIs ApE...
lOaT jE....SkE lArH Aq NaKk TuLis aPe...
TaKK SuKe? TutOp maTe...JANGAN LA BACE BODOWH!!!
....aQ TaKk kuTok dYe...Tp dyE Je Yg PaSAn Aq KutOk Dye...
hAhAHa....tAp! bAgOs GaX,,aQ poWn Mmg TaKk sUkE DyE....
DyE dA pErASaN sEnDiRiK...KiRE BaGoz La...bOnOs bulAnAn+TaHOnAn Bg Aq..
*UntOK Yg PerAsaN...tENgKiUK Ye sbB seDa..HahA...
kAw MmG pAnDAi....BgOz seSanGAt2...
aQ tUliS UnTok oRg LaEn Tp KaW dA pErAsaN bGos la...
dA tA0 kn aQ TAkk sUkE kAw dAlAM iD0P aQ...
SO? apE lG tUnGGu? aNgKaT kAki KaW yG bUsOk Cm MuLOt KaW uH n
bERaMbUs Dr IdOP AQ 0KeYyyYy!!!
OkE dA BACE? DIAM!!!!

0 budak comel: